Závěrečné práce

Komunitní centrum Palata

Bc. Zdeněk Pech

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Komunitní centrum Palata, Praha 5 ?Tématem práce je návrh stavby - komunitního centra, sloužící pro každodenní vzájemné setkávání všech generací této lokality. Návrh obsahuje menší sál pro společenské akce, kavárnu, mateřské centrum s hlídáním dětí, klub seniorů, knihovnu a skupinové byty pro seniory. Práce se také zabývá řešením okolního parku a jeho návaznosti na blízkou zástavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.