Diplomové práce

Centrum a bydlení pro seniory na Praze 13

Bc. Liliya Romanyuk

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh souboru objektů sloužících pro ubytování seniorů včetně denního stacionáře a centra pro seniory, které má podpořit a vytvořit příležitostí pro navázaní a udržení sociálních vazeb seniorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.