Diplomové práce

Památník Šoa

Bc. Kateřina Růžičková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je konverze budovy vlakového nádraží v Praze - Bubnech na památník holocaustu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.