Závěrečné práce

KLÁŠTER

Lenčéšová Lenka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh trapistického kláštera na Ostrově sv. Kiliána u Davle, kde se v současnosti nachází ruiny jednoho z nejstarších benediktínských klášterů v Čechách z roku 999. Konceptem práce je invertace tradiční formy kláštera. Novostavba je umístěna přímo nad rajský dvůr bývalého kláštera. Vzniká klášter obklopen rajem jako transformace ráje oběstaveného klášterem. Součástí návrhu je také technické a ekonomické zabezpečení kláštera jako samostatného celku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.