Závěrečné práce

Inkluzivní waldorfská škola Lipsko

Bc. Tereza Vybíralová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je návrh nového areálu inkluzivní waldorfské školy v Lipsku. V současnosti se na pozemku o rozloze cca 2 ha v bývalé průmyslové čtvrti nachází Karl Schubert Schule Leipzig, která jako soukromý investor reálně uvažuje o výstavbě nové budovy. Diplomový projekt by tedy měl dát kolegiu učitelů a rodičům jasnější představu o možnostech projektu, měl by pomoci konkretizovat požadavky školy, ukázat další pohled na waldorfskou architekturu a hlavně investora inspirovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.