Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Inkluzivní waldorfská škola Lipsko

Bc. Zuzana Nohejlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce na téma Inkluzivní waldorfská škola Karl Schubert Schule Leipzig se zabývá projektem školy pro 1. – 13. třídu a školky s komplexním řešením školních pozemků – dvora, zahrady, prostor pro chov zvířat a zpevněných i nezpevněných ploch.  Zvláštní pozornost věnuje dvěma historickým budovám na pozemku a jejich přestavbě na terapeutické centrum a kavárnu s prodejnou školních výrobků a zemědělských produktů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.