Diplomové práce

Institut antikomunismu

Bc. Hana Kulová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Institut antikomunismu by měl být místem bádání a zamyšlení se nad naší nedávnou historií a současností. Předmětem práce je návrh kulturního a vzdělávacího centra na Břevnově. Vytyčená parcela se nachází v problematické lokalitě sevřené mezi dvěma rušnými ulicemi – Bělohorská a Patočkova.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.