Závěrečné práce

SPORTOVNÍ HALA T.J. SOKOLA PRAHA KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

Štěpánek Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je zpracování studie novostavby sportovní haly s důrazem na sportovní gymnastiku na bývalém házenkářském hřišti v těsné blízkosti T.J. Sokola Praha Královské Vinohrady. Práce si klade za cíl vhodným způsobem zlepšit současný neútěšný stav sokolských sportovišť a spojit je do jednoho provozního celku. Zároveň se snaží vytvořit nové příležitosti pro zvýšení výnosnosti tvorbou komerčních částí, které mohou do jisté míry sanovat současnou podfinancovanost sportu. Tyto části těží především z umístění na návrší s výhledem na pražská panoramata. V neposlední řadě je pak záměr o celkové oživení areálu jeho propojení se sousedícím parkem, který je v Praze velmi oblíbený, a je zde velká koncentrace potencionálních zákazníků či sportovců.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.