Diplomové práce

Institut Antikomunismu

Bc. Klára Melounová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh společenského a vzdělávacího centra spolu se zkvalitněním veřejného prostoru na parcele v křížení ulic Bělohorská a Patočkova v Břevnově. Součástí je úvaha o smyslu a potřebě institutu pro naši společnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.