Závěrečné práce

ČERVENÝ KOSTELEC - RESTRUKTURALIZACE STŘEDU MĚSTA

Semeráková Lucie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh nové městské čtvrti v centru u hlavního náměstí, které se pod náporem dopravy stalo největší bariérou ve městě. Projekt zkoumá možnost proměny centrální oblasti města při úpravě silniční sítě, vybudování kvalitních veřejných prostorů a následný pozitivní růst intenzivní městské struktury kolem něj. Projekt reaguje na aktuální problémy současných českých menších měst, zatížených automobilovou dopravou ve specifickém prostředí Červeného Kostelce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.