Závěrečné práce

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VE MĚSTĚ SVIDNÍK

Petraníková Leóna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací veřejných prostranství pohraničního města Svidník. Hledá potenciál rozvoje města, který dotvoří jeho celistvý obraz a urbánní kompozici. Snahou projektu je poukázat na možnosti rozvoje chybějící struktury v intravilánu a veřejných prostranství na jeho hlavních tepnách. Klíčovým tématem práce je navrátit život do ulic, vytvářet lokální centra dění pro místní obyvatele.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.