Závěrečné práce

Městský blok Na Zatlance - Ostrovského

Bc. Václav Novák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Pátrám po kvalitě bydlení a současně hledám formu, jak se chovat městsky a balancovat na hranici veřejného a neveřejného čili sdíleného a soukromého.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.