Závěrečné práce

VYSOČANY - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY

Bezvorotnyaya Daria

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá urbanistickým konceptem území Vysočanská v Praze. Hlavním cílem práce je vytvoření nového městského prostoru s jasnou strukturou, který bude sloužit jako polyfunkční čtvrť s kvalitním a dobře organizovaným veřejným prostranstvím. Důraz je také kladen na dosažení funkční sociální rozmanitosti, aby byla čtvrť přizpůsobena různým potřebám obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.