Závěrečné práce

UDRŽITELNOST UPCYKLACE

Juríčková Viktória

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Výsledkom mojej diplomovej práce je konceptuálne dielo, ktorého cieľom je poukázať na problémy s využívaním ekologických materiálov a koncepcie produktov, ktoré sa nemusia vždy vyvinúť úspešne. Táto práca sa zameriava na udržateľnosť a upcykláciu materiálov, s dôrazom na prácu s myceliom a jeho potenciálne využitie. Skúmaním a analýzou materiálu som vypracovala návrh konceptuálneho diela, ktoré poukazuje na tieto problémy a otvára diskusiu o možnostiach lepšieho využívania ekologických materiálov v produktoch.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.