Závěrečné práce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC

Černecká Veronika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadaním diplomovej práce je návrh novej mestskej knižnice v meste Jablonec nad Nisou. V súčasnosti mestská knižnica sídli v budove starej radnice, ktorej kapacita však už nevyhovuje. Vybraná parcela sa nachádza v časti mesta, kde je plánovaný najväčší rozvoj po výstavbe terminálu verejnej dopravy spájajúceho električkovú, autobusovú aj osobnú dopravu. Parcela je definovaná ulicami 5. května, Lipanská a Luční. Súčasťou návrhu je aj prepojenie s Lužickou Nisou, ktorá je momentálne čiastočne zatrubnená pod existujúcou autobusovou stanicou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.