Závěrečné práce

JAK SE PROJÍT PRAHOU - LINEÁRNÍ PARK NA PRAVÉM BŘEHU VLTAVY

Flösslová Barbora

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem mé diplomové práce bylo na pravém břehu řeky Vltavy, kde je méně dostupných parkových ploch vytvořit lineární park, spojující stávající velké parky tak, aby se co nejvíce obyvatel dostalo v krátkém čase do místa, kde si mohou odpočinout v zeleni, případně mohou své obvyklé cesty uskutečňovat v zeleném pásu / lineárním parku. Podstatná je i možnost polodenní i celodenní rekreace ve městě – možnost strávit den v zeleni, aniž by bylo nutné využívat soukromou nebo veřejnou dopravu na cesty mimo město.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.