Závěrečné práce

LYSÁ NAD LABEM, SETKÁNÍ MÉSTA A ŘÍČNÍ KRAJINY

Špačková Anna

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zaměřuje na krajinu města Lysá nad Labem, která se nachází v úrodné Polabské nížině. A to jak na krajinu sídelní, tak tu zemědělskou, a především říční krajinu řeky Labe, která v minulosti prošla několika proměnami. Hlavním záměrem je navrhnout opatření, která umožní zadržování vody v krajině. To je klíčové pro zvýšení dostupnosti vody pro rostliny, zvířata a lidské aktivity. Voda je základním zdrojem života a vytvoření prostředí, které podporuje její zadržování, přispěje k udržitelnosti ekosystémů a zlepšení kvality životního prostředí. Celkovým cílem tohoto návrhu je tedy vytvořit strukturu krajiny, která bude podporovat zadržování vody, zvýšení biodiverzity a zároveň umožní plynulý pohyb a propojení mezi různými částmi krajiny. Tím se vytvářejí nové příležitosti a benefity jak pro člověka, tak pro místní živočichy a rostliny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.