Závěrečné práce

Odlehčovací a pobytové centrum pro lidi s parkinsonovou nemocí

Bc. Aneta Zemanová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním projektu je navrhnout odlehčovací a pobytové centrum pro pacienty s Parkinsonovou nemocí. Centrum má poskytovat širokou nabídku rehabilitačních a terapeutických služeb nejen pro krátkodobě ubytované pacienty, ale i pro pacienty docházející z blízkého okolí. Stavba je umístěna do historického prostředí Prahy, měla by tedy citlivě reagovat na okolní zástavbu a zároveň využít svažitého terénu, který nabízí pohledy do okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.