Závěrečné práce

Rozvoj obce Stračí

Bc. David Pfann

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Architektonický a urbanistický projekt, jehož cílem je vytvořit komplexní vizi rozvoje malé obce poblíž města Štětí. V provázaných měřítkách obce, jejího okolí a detailů veřejných prostranství je rozpracováván možný způsob, jak využít nárůst počtu obyvatel a novou zástavbu ve vesnici k jejímu oživení, ke zkvalitnění života jejích obyvatel a k zajištění její větší samostatnosti a sociální, ekonomické i ekologické udržitelnosti. Součástí návrhu je vytvoření urbanistické studie, rozvržení a přibližné řešení úprav nových i stávajících veřejných prostranství a úprava krajiny a sítě cest v okolí obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.