Závěrečné práce

Rozvoj obce Stračí

Bc. Ondřej Chudý

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je studie urbanistického rozvoje obce Stračí ve vztahu k okolní krajině a k městu Štětí. Práce se zabývá aktuálním tématem sociální udržitelnosti současné vesnice, jejíž fungování zásadně ovlivňuje společenské, technologické, hospodářské a demografické změny. Hledá potenciály v území na základě analytické části a propisuje je do návrhové části. Návrh ukazuje možný obraz vesnice v dnešní době. Hledá rezervy ve stávající struktuře a zároveň vymezuje rozvojové plochy pro výstavbu a jejich využití s cílením na zpracování veřejného, sdíleného prostoru. V návrhu je ukázáno několik charakterů zástavby s různým zapojením do krajiny a okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.