Závěrečné práce

Udržitelný rozvoj Náchoda

Bc. Václav Zídka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je nasměrovat město Náchod k udržitelnému rozvoji a to jak z hlediska celoměstské strategie, tak z hlediska urbanistického detailu. Ten se zaměří na oblast bývalého průmyslového areálu textilky Tepna a k ní přilehlé myšlenkově i technologicky zastaralé teplárny. Vzhledem k velikosti a bezprostřední návaznosti této oblasti na historické městské jádro je tomuto území přisuzován klíčový význam v budoucím rozvoji města či dokonce jeho spádové oblasti, která přesahuje hranice našeho státu. Tato oblast se stane prezentací udržitelných principů rozvoje, jenž se mají postupně rozšířit až za hranice města či státu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.