Závěrečné práce

Bydlení a nová mezigenerační solidarita - Praha Břevnov

Bohdanecká Ema

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Nárožní pozemek o výměře 719 m2 se nachází v městské části Prahy 6 - Břevnov. Svažitá parcela přístupná z ulic Na Strahově a Kochanova je v současné době plná náletové zeleně, a leží na pomyslné hranici mezi solitérní zástavbou vil v jižní části oblasti a výraznějších objemů bytových domů v části severní. Objem se skládá ze dvou jednouchých hmot stojících na společné platformě. Platforma rozděluje hmotu, zmenšuje její měřítko a tím lépe zapadá do kontextu okolí, zároveň ale dotváří blok. Rozdělení hmot umožňuje průhled do vnitrobloku. Oba objemy se skládají z 1 podzemního a 4 nadzemních podlaží, poslední podlaží je odskočeno, čímž kopíruje okolní sedlové střechy. Komunikace jsou typologií jádrem, chodby minimalizovány. Hlavní vstup je z ulice Za Strahovem. Vstupnímu podlaží patří komunitní prostory pro setkávání a návštěvy, knihovna s odpočívárnou, studovna, zdravotnické zařízení a kavárna. V dalších podlažích jsou bezbariérové byty pro seniory a startovací byty pro mladé rodiny formou cohousingu. Jedná se o spoluvlastnictví celé nemovitosti. Vjezd do garáže je z ulice Kochanova. Podzemní parkoviště umožňuje parkování 18-ti vozidlům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.