Výstava ateliérových prací

Dom č.13

Eva Dzurillová

Anotace

Medzi železničnou stanicou a centrom mesta v Plzni vyrastá nová štvrť. Dvojtraktový bytový Dom č.13 stojí na novo vzniknutom námestí a púta najmä dominantnou vežou na nároží a neobvyklou zelenou fasádou. Na exponovanom mieste však dom prináša prekvapivo intímne ubytovanie. Rázna fasáda z námestia sa zrkadlí do súkromného vnútrobloku, lež lodžie sa tu menia na polosúkromné pavlače. Tie poskytujú tak vstupy do bytov ako i sekundárne osvetlenie a možnosť krížového vetrania. Skrytou výsadou Domu č.13 je komunikačná veža zasunutá medzi traktami bytovky tvorená výťahovou šachtou obkladanou v medi, okolo ktorej sa točia monolitické schody. Dom č.13 tak prináša možnosť pre realizáciu, ktorá doplnila existujúcu i novo-vzniknutú zástavbu a podporí tak významný uzol v historickom kontexte Plzne.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna