Diplomové práce

Náměstí mezi šenky ve Slavičíně

Bc. Karel Humpola

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomový projekt řeší úpravu náměstí Mezi šenky ve Slavičíně a navazujících veřejných prostor včetně návrhu nového dopravního řešení. V projektu jsou vymezeny části vhodné pro doplnění budovami a je naznačen jejich možný účel a objem. Na jedné z parcel je navržena konkrétní dostavba. Jedná se o dostavbu bloku narušeného při budování silnice v 60. letech 20. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.