Závěrečné práce

Bytový Dům Restart - Nové Dvory

Kohoutová Eliška

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Dům určený jako startovací bydlení, ale i pro rodinné bydlení. Nabízí příjemnou možnost sebe rozvíjení. Bytový dům se skládá ze sedmi nadzemních podlaží a třech podzemních podlaží. Vstupy z hlavní ulice jsou v různých výškách díky svahu a proto je aktivní parter již v prvním podzemním podlaží. Aktivní partery jsou rozděleny na dvě výškové úrovně, kdy vyšší část je navázána na vnitroblok. Dům je tvořen třiceti třemi byty. Druhé nadzemní podlaží až čtvrté nadzemní podlaží se skládá ze sedmi bytů velikosti 2kk na patro, určené pro startovací bydlení. Páté až sedmé nadzemní podlaží se skládá ze čtyř bytů na patro. Zde se nachází byty velikosti 4kk nebo 3kk, určené jako rodinné bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.