Závěrečné práce

Muzeum okupace

Škubalová Lenka

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Je důležité poučit se z chyb druhých, nevědomost může vést k opakovaným chybám. Samotné téma, kterým se muzeum zabýva, není pozitivní, o to důležitější však může být jeho poslání. Muzeum je tvořeno několika hranoly o různých výškových úrovních, každé dosahuje jiného počtu podlaží. Pohyb po budově je koncipován pouze po rampách. Svůj výraz budova dostává i díky minimalizování otvorů ve fasádě, kterou jsem zvolila z pohledového betonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.