Závěrečné práce

Domov Naděje - chráněné bydlení Nové Dvory

Jindřichová Eliška

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Budova chráněného bydlení je součástí navrhované územní studie přestavby Nových Dvorů na Praze 4. Stavba je jednou z deseti budov bloku B02_07. Tento blok se skládá z budov různých funkcí, od rodinného bydlení přes co-working až po studentské byty. Chráněné bydlení s názvem Dům Naděje nabízí multifunkční využití pro osoby s mentálním či tělesným handicapem. Hlavním konceptem je průchod do vnitrobloku rozdělující stavbu ve dvou podlažích. Přízemí je navrženo formou prostorných místností určených pro skupinové terapie nebo workshopy s veřejností. Druhé patro je tvořeno menšími ordinacemi navrženými pro individuální terapie. Od třetího patra výš jsou byty různých dispozic. Celá budova je přizpůsobena bezbariérovému pohybu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.