Závěrečné práce

Mateřská škola v proluce

Kopáčková Natálie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadáním ateliéru bylo několik pozemků rozmístěných po Mělníku. Jsou to různé mezery a nedoceněná místa, která by si zasloužila znovuoživení. Tato proluka se nachází v samém centru Mělníka, kousek od náměstí Míru v ulici Legionářů. Kvůli takovému umístění se na objekt vztahuje regulace o podlažnosti - maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví - a požadavek na šikmou střechu do ulice. Mimo to, stavba dodržuje také uliční čáru a snaží se navázat římsami na sousední domy. Funkci školky tvoří společné zázemí a dvě oddělené třídy, každá pro 24 dětí. Kromě toho se ještě v nejvyšším patře objektu nachází prostory s odděleným samostatným vstupem pro doplňkový provoz např. hudebních a výtvarných zájmových kroužků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.