Závěrečné práce

ZŠ Keplerova na Pohořelci

Bukačová Anna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Stavba se skládá ze tří hlavních bloků: školy, obecního domu a dvora. Jejím srdcem je velkém schodiště, které propojuje část školní s částí městskou, kde se nachází jídelna, tělocvična a aula. Jejími plícemi je pak venkovní dvůr, který slouží jak pro děti mimo výuku tak jako způsob, jak přirozeně provětrat dům. Dvůr lemují pobytové chodby s různými typy multifunkčních prostor. Budova uzavírá Pohořelecké náměstí, které už se dlouhé roky roztéká do vedlejších ulic, a usměrňuje automobilový provoz na tramvajové koleje, čímž navrací prostor chodcům. Stavba se do každé ulice či náměstí tváří tak, aby prostor vhodně, nečasově doplňovala v symbióze se stávající zástavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.