Závěrečné práce

Mnichovo Hradiště v Pojizeří - Dvůr za zdí

Vomlelová Alena

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Trojice nově navržených domů leží v samém centru Mnichova Hradiště a je pojímána tak, aby svou hmotou vhodně doplnila zdejší prázdné parcely a pomohla tak lépe definovat danou uliční čáru. Jedná se o domy na dvou samostatných parcelách, avšak stavby jsou brány jako jeden vzájemně spolu komunikující a fungující soubor. Parter domu je využit zejména pro komerční účely, jelikož se jedná o prostory otevřené do hlavní ulice. Ve vyšších podlažích se pak nacházejí byty. Důležitým konceptem je také zeleň, která domy vhodně doplňuje. Zejména je tento motiv pak patrný u větší z parcel, na které se nacházejí dva objekty, které funkčně slouží jako jeden dům. V jeho jádru se nachází soukromý dvůr, schovaný za zdí, který je určen pro obyvatele domu a slouží tak pro ně jako skrytá oáza v centru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.