Závěrečné práce

Bydlení Vršovická

Malinská Petra

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bydlení v komunitě není žádnou novinkou, přesto je v našem prostředí jen pramálo rozšířené. Přináší sociální, ekonomické i ekologické benefity, ale i řadu rizik. Mohl by v prostředí Prahy tento způsob bydlení opravdu fungovat? Lze překračovat hranice mezi družstevním bydlením, urban cohousing, či komunitním bydlením? Ve studii navrhuji dekonstruovaný městský blok, který nabízí bydlení pro různorodé skupiny obyvatel, ať už svobodné rodiče, singles, rodiny, seniory, či studenty. Vnitroblok je místem, které podporuje mezigenerační interakci a je přívětivé k dětem i seniorům, jakožto křehkým členům naší společnosti. Nabízí bezpečné místo pro trávení volného času a setkávání, nebo pozorování dění z bezpečí pavlače. Všechny tyto atributy se stávají předpokladem kvalitního sousedství v prostředí velkoměsta.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.