Závěrečné práce

Krematorium Kladno

Fedrselová Viktorie

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce navazuje na studii zanedbaného a nedůstojného okolí kladenského krematoria zpracované v předchozím semestru. Studie byla řešena ideově, kontextuálně, v návaznosti na okolní les. Cílem bakalářské práce je rozpracovat do podrobnosti projektové dokumentace část území navazující na parcelu stávajícího krematoria tak, aby citlivé detailní řešení prohloubilo ve studii navrženou atmosféru, charakter a důstojnost prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.