Závěrečné práce

Obnova areálu zrušeného kapucínského kláštera v Zákupech

Bc. Martin Stočes

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je vytvořit návrh na obnovu areálu zrušeného, původem barokního, kapucínského kláštera v Zákupech. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá výstavbou kláštera a prohlubuje stavebně historický průzkum východního křídla konventu. Druhá část je věnovaná obnově, oživení a doplnění hodnotného klášterního komplexu, včetně jeho rozlehlé zahrady. Finální řešení respektuje zásady šetrné obnovy památkově cenných objektů, ale také harmonicky doplňuje historický areál o nové stavby. Důležitým úkolem návrhu bylo skloubit současné požadavky na hotelový komplex a přitom nenarušit atmosféru staré klášterní budovy.  

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.