Závěrečné práce

BYDLENÍ A VÍCEÚČELOVÝ DŮM NA VESNICI, ZBOROVICE

Cheryn Denis

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá novými možnostmi bydlení a víceúčelovým objektem na vesnici ve Zborovicích na Kroměřížsku. Hlavním cílem je omezení rozrůstání obce do okolí na úrodnou zemědělskou půdu a dále snaha o zahuštění centra obce, hledání potenciálních pozemků a jejich vhodné využití v návaznosti na dopravní a občanskou vybavenost. Projekt detailněji řeší území ohraničené ulicemi Hlavní a Sportovní , kde v současné době stojí domy v havarijním stavu a z velké části se jedná o nevyužité volné prostranství v blízkosti návsi obce. Navrhuji kompaktní zástavbu 22 domů dle historické struktury obce, které centrum obce doplňují v logický celek. Bezprizorní prostor získá tak smysl. Měřítko navržených domů a způsob uličního zastavění připodobňuji navazující, již vzniklé, zástavbě a inspiruji se v tradiční venkovské architektuře na Moravě. Hmotová i tvarová jednoduchost a čistota detailu dává šanci vzniku kvalitní současné architektuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.