Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Základní škola Smíchov

Bc. Tereza Lorencová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem diplomové práce je studie základní školy v Praze na Smíchově jako součást nově vznikající multifunkční čtvrti u Smíchovského nádraží. Základní škola stojí v západní části pozemku situovaného u Nádražní ulice a je určena pro 3 devítiletky, tj. 810 žáků. Spolu s ZŠ je navržena i mateřská školka. Cílem bylo vytvořit moderní, příjemné a inspirativní prostředí pro žáky s důrazem na bohatý školní život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.