Diplomové práce

Azylový dům pro rodiče s dětmi a nízkoprahové centrum

Bc. Miroslav Juren

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Stěžejním tématem práce je azylový dům pro rodiče s dětmi a nízkoprahové centrum, které vhodně doplňuje samotný azylový dům. Obě tyto stavby fungují jako ostrovy bezpečí, které mají za úkol pomáhat lidem v nelehké situaci. Zá­kladní princip je tedy vytvořit pro rozdílné skupiny uživatelů příjemné prostředí, které přijmou za své, které je ale zároveň nebude vyčleňovat ze společnosti, ale naopak jim pomůže k návratu do „normálních“ kolejí. Řešený pozemek se nachází na zajímavém místě u Podolských schodů v Praze. Mezi hlavní specifika místa patři kontrast drobné zástavby vůči blokové, svah a nedokončená bloková zástavba.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.