Diplomové práce

Železniční muzeum "U Bulhara" v Praze

Bc. Věra Nagyová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh revitalizace a dostavby památkově chráněného areálu bývalého lokomotivního depa Masarykova nádraží v Praze pro funkci železničního muzea, včetně dalších aktivit obohacujících blízkou pěší vazbu všech nejbližších městských částí a návrh principu fungování železničního muzea s doplňkovými funkcemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.