Závěrečné práce

Základní škola Květnice

Bc. Tomáš Kubák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom diplomovej práce je návrh základnej školy v Květnici – obci v blízkosti Prahy, ktorá prešla skokovým nárastom počtu obyvateľov bez odozvy v rozvoji občianskej vybavenosti. Súčasťou práce je návrh nového centra obce. Samotná škola je situovaná v mieste bývalého statku, z ktorého zachováva stodolu a medzivojnovú vilu. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.