Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Petrské nábřeží

Bc. Jan Pech

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato práce je urbanistickou studií možnosti dokončení lokality severního nábřeží Starého Města a Petrské čtvrti v Praze (Petrské nábřeží). Konfrontuje se zde soudobé využití tohoto území s variantou, která nábřeží chápe více jako část města. Pozornost je soustředěna na práci s (veřejným) prostorem, jeho proporcemi, strukturou i provozním řešením.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.