Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Vědecko výzkumné centrum UK - Albertov

Bc. Iveta Bosáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt vědecko-výzkumného centra byl vypracován na základě architektonické soutěže vyhlášené Karlovou univerzitou pro fakultu studií globálních změn. Jedná se o budovu Globcentrum, umístěnou v univerzitním areálu Albertov v Praze 2. Důraz byl kladen na začlenění objektu do univerzitního areálu s ortogonální blokovou zástavbou a splnění náročných provozních požadavků spojených s výzkumnými laboratořemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.