Závěrečné práce

Dostavba bloku u Masarykova náměstí v Ostravě

Bc. Jiří Mika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem bylo navrhnout polyfunkční městský dům na místě vybouraného bloku u Masarykova náměstí v Ostravě a dotvořit tak toto hlavní ostravské náměstí. Dům má obsahovat kromě bydlení také komerční prostory a veřejnou instituci. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.