Výstava ateliérových prací

SP-2020

Marie Kubátová

Anotace

SP-2020 slouží jako kontrolní sonda a dočasné útočiště pro týmy vědců zajišťujících dokumentaci stavu procesu obnovy přírody a návratu ekosystému do rovnováhy v budoucnosti. Kontrolní sondy se vydávají do odlehlých oblastí, kde již divoká příroda opět plně přebírá kontrolu. Jejich design je tedy uzpůsoben tomu, aby svou přítomností co nejméně zasáhly do zkoumaných oblastí a zároveň poskytly osazenstvu bezpečí. Cílová místa jsou totiž pro člověka nebezpečná, protože zde již není pánem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek