Závěrečné práce

RAJECKÁ CYKLOMAGISTRÁLA A ROZVOJ RAJECKEJ DOLINY

Grísová Barbora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práca navrhuje Rajeckú cyklomagistrálu a rozvoj Rajeckej doliny, ktorý so sebou nová infraštruktúra prinesie. Dôraz je kladený na využitie prírodného a kultúrno-historického potenciálu Rajeckej doliny. Urbanistické a krajinné zásahy a strategický rámec cielia na udržateľný rozvoj územia – efektívne využitie pozemkov v intravilánoch obcí, cyklodopravu, multimodalitu a neinvazívny turizmus. Rajecká cyklomagistrála je jednotiacim a spojovacím prvkom mikroregiónu v zázemí krajského mesta ako v rovine každodenného života obyvateľov, tak cestovného ruchu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.