Diplomové práce

Konverze areálu Winternitzových mlýnů a na Vrtálně v Pardubicích

Bc. Lukáš Chyba

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývákonverzí bývalého pardubického průmyslového areálu Winternitzových mlýnů a k ní přilehlé lokality Na Vrtálně. Projekt upevňuje střed města jakožto přirozeného centra a navrací život do této oblasti pardubického Bílého předměstí. Práce využívá přírodní potenciály a blízkost pardubické univerzity tak, že v lokalitě vytváří zázemí pro vzdělání a rekreaci. Součástí projektu je rovněž výstavba bytového fondu, který přispěje k živosti areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.