Závěrečné práce

Městské divadlo České Budějovice

Bc. Jakub Sládek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu bylo prověřit umístění městského divadla (spojeného případně i s dalšími funkcemi) na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích a dořešit podobu náměstí, včetně jeho napojení do širšího kontextu města.    

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.