Diplomové práce

Novostavby v kontextu městského bloku, Praha - Smíchov

Bc. Vít Kašpárek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem návrhu bylo využití brownfieldu Smíchovského nákladového nádraží. Tato diplomová práce se zaměřuje na podrobnější řešení jednoho konkrétního bloku z rozsáhlého urbanistického návrhu studia A69 architekti. Jedná se o administrativní budovu a bytový dům se čtyřmi sekcemi. Celý řešený blok na rohu ulic Radlická a Za Ženskými domovy přímo navazuje na současnou blokovou strukturu Smíchova.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.