Závěrečné práce

Metropolitní region Prahy

Bc. Filip Foglar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh řeší architektonicko-urbanistickou koncepci Metropolitního regionu. Prvním úkolem je definování terminologie a vymezení území, plánovací čáry. Hlavním cílem je pak návrh koncepce rozvoje krajiny a sídel, tedy obraz Metropolitního regionu a jeho čtení. Návrh zároveň stanovuje pravidla pro rozvoj a principy potřebných změn procesů v současném přístupu k plánování okolí hlavního města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.