Závěrečné práce

Brussel West - západní nádraží Brusel

Bc. Lenka Havlíčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá transformací oblasti Západního nádraží v Bruselu. Využívá potenciál stávajícího nádraží k rozšíření na rušný dopravní uzel - transferium. Druhou rovinou projektu je vize evropské kulturní platformy v pojetí celoměstské sítě míst reprezentující statut Bruselu, jejíž součástí se Západní nádraží stane.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.