Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

Divadlo Praha 5

Bc. Matúš Šestina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cieľom projektu je návrh divadla v Prahe 5 ako súčasť urbanistického návrhu naväzujúceho na pôvodnú časť Smíchova. Urbanistický návrh bol súčasť diplomného semináru. Územie je situované medzi Nádražnou ulicou a náplavkou. Budova divadla dopĺňa občiansku vybavenosť Smíchova a tvorí dominantu na navrhnutom námestí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.