Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

PRAŽSKÉ MOKŘADY

Stojaník Petr

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato práce poukazuje na možné řešení budoucích problémů se zadržováním dešťové vody či řešení lokálních nynějších problémů a snaží se hledat obecné řešení, které se může aplikovat na jakékoliv místo, jakékoliv město a v jakémkoliv prostředí. Ve své práci se zaměřuji na sbírání dešťové vody v okolí škol a školních zařízení. Školy jsou po městě rozmístěny celkem rovnoměrně, a proto je vhodné se na ně zaměřit, co by na základní matrix tvorby opatření plošného charakteru. Opatření u škol hraje důležitou roli také vzhledem k edukativnímu charakteru opatření, jelikož dětem pomáhá přirozeně pochopit nutnost šetření vodou a hospodaření s ní. Práce obsahuje 2 velké bloky. Analýzu a studii zaměřenou na vybranou občanskou vybavenost: školy. Jednotlivé analýzy vedly ke zjištění, na jaký typ prostorového a funkčního uspořádání města je nejvhodnější se zaměřit pro potřeby plošné aplikace sbírání dešťové vody. Blok studie obsahuje úvod do problematiky sbírání dešťové vody, popis současného stavu, světové reference vztažené k tomuto tématu a následně uvádí výčet jednotlivých nástrojů pro tyto potřeby s osvětlením jejich funkce. Následuje 15 jednotlivých malých studií škol s jejich přilehlým okolím, které jsou rozděleny do tří zón podle typu zástavby, na kterých je ozkoušena aplikace předem stanovených nástrojů. Vyhodnocení 15 škol v rámci malých studií ukazuje, že každá škola, nehledě na své umístění, má prostorové parametry pro zadržování dešťové vody. Občanská vybavenost škol je jednou z dobře rozprostřených sítí infrastruktury. Tato studie ukazuje, že se takto do města již vrostlá infrastruktura dá obohatit o nové funkce, které mohou napomoci vytvořit město více rezistentní vůči klimatickým změnám a napomoci lidem ve městech žít s vodou v souladu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.