Závěrečné práce

PRAŽSKÉ MOKŘADY

Stojaník Petr

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato práce poukazuje na možné řešení budoucích problémů se zadržováním dešťové vody či řešení lokálních nynějších problémů a snaží se hledat obecné řešení, které se může aplikovat na jakékoliv místo, jakékoliv město a v jakémkoliv prostředí. Ve své práci se zaměřuji na sbírání dešťové vody v okolí škol a školních zařízení. Školy jsou po městě rozmístěny celkem rovnoměrně, a proto je vhodné se na ně zaměřit, co by na základní matrix tvorby opatření plošného charakteru. Opatření u škol hraje důležitou roli také vzhledem k edukativnímu charakteru opatření, jelikož dětem pomáhá přirozeně pochopit nutnost šetření vodou a hospodaření s ní. Práce obsahuje 2 velké bloky. Analýzu a studii zaměřenou na vybranou občanskou vybavenost: školy. Jednotlivé analýzy vedly ke zjištění, na jaký typ prostorového a funkčního uspořádání města je nejvhodnější se zaměřit pro potřeby plošné aplikace sbírání dešťové vody. Blok studie obsahuje úvod do problematiky sbírání dešťové vody, popis současného stavu, světové reference vztažené k tomuto tématu a následně uvádí výčet jednotlivých nástrojů pro tyto potřeby s osvětlením jejich funkce. Následuje 15 jednotlivých malých studií škol s jejich přilehlým okolím, které jsou rozděleny do tří zón podle typu zástavby, na kterých je ozkoušena aplikace předem stanovených nástrojů. Vyhodnocení 15 škol v rámci malých studií ukazuje, že každá škola, nehledě na své umístění, má prostorové parametry pro zadržování dešťové vody. Občanská vybavenost škol je jednou z dobře rozprostřených sítí infrastruktury. Tato studie ukazuje, že se takto do města již vrostlá infrastruktura dá obohatit o nové funkce, které mohou napomoci vytvořit město více rezistentní vůči klimatickým změnám a napomoci lidem ve městech žít s vodou v souladu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.